Kontakt

René Potkan

zapísaný na Živnostenskom úrade Obvodného úradu Veľký Krtíš,
číslo živnotenského registra: 660-9115,

so sídlom: Závada 135; 99121 Závada

telefón: +421 949 306 909

e-mail: prtron@gmail.com

IČO: 46749586
DIČ: 1084808582

Neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná Úverová Banka

číslo účtu: 2166523951/0200

 

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk