Elektrické podlahové kúrenie

Typy elektrického podlahového kúrenia

Vykurovacie okruhy - vodiče

Ide o najrozšírenejší spôsob aplikácie. Používa sa pre systémy hlavného vykurovania, aj pre systémy komfortného ohrevu podlahy. Vykurovací vodič je umiestnený tesne pod nášľapnou vrstvou, obvykle vo flexibilnej stierke alebo samo-nivelačnom potere. Používajú sa vodiče čo najmenších priemerov a s nižším lineárnym príkonom, aby bola rozteč smyčiek malá a podlaha sa rovnomerne prehrievala. Výhodou tohto systému je jednoduchá inštalácia a flexibilnejšia prevádzka. Vhodné aj pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Vykurovacie rohože

Z hľadiska funkčnosti nie je medzi vodičom a rohožou žiadny rozdiel – vykurovacia rohož je v podstate vykurovací vodič prichytený k nosnej tkanine. Tieto dva výrobky sa líšia len v spôsobe položenia. Inštalácia okruhu je flexibilnejšia, ale náročnejšia. Rohož sa vyznačuje jednoduchším položením a je u nej zaistené rovnomerné rozloženie výkonu. Rohož je však vhodná skôr pre pravidelné plochy.

Vykurovacie fólie

Vykurovacie fólie sú určené ako podlahové vykurovanie do suchých konštrukcií – pod plávajúcu podlahu alebo s použitím doplnkových podložiek pod PVC a koberec.